VIDENSKABSÅR22

VIDENSKABSÅR22

Videnskabsår22 har som sin vision at være et bidrag til opbyggelse af danskernes almendannelse ved at bringe videnskab i øjenhøjde med den danske befolkning og at skabe fokus på nye og eksisterende aktiviteter, der åbner op for dialog og samtale på baggrund af forundring og nysgerrighed.

Det vil vi gøre ved at fremme danskernes interesse og forståelse for videnskab ved bl.a. kunstneriske og kulturelle aktiviteter og formidling heraf gennem både de traditionelle fysiske formidlingsplatforme som konferencer og udstillinger m.v., og gennem de formidlingsplatforme Videnskabsår22 har etableret, en webside, en YouTube kanal, Videns Port app, podcasts og SoMe platforme.

Videnskabsår22 bygger på samarbejde, hvor en lang række aktører hver især og i synergi med hinanden løbende over et år sætter fokus på Danmark som vidensnation, på videnskab, på nysgerrighed, på glæden ved at vide noget.  

Videnskabsår22 vil formidle videnskab bredt ved at:


 Bidrage til opbyggelse af danskernes videnskabelige almendannelse

Sætte fokus på Danmarks ressourcer og bæredygtig udvikling.

Danne et fællesskab for alle danskere uanset alder, køn, interesse og landsdel.

I et fælleskab ophøje dannelse og forståelse for videnskabens betydning.

Alle danskere, når året er omme, skal have "mødt" et af samarbejdsprojekterne mindst to gange.

Baggrund

Videnskabsår22 udspringer af fire inspirationsspor, som tilsammen udgør ideoplægget til at gøre 2022 til et år i videnskabens tegn på nationalt plan:

  • En naturvidenskabelig fiktionsjulekalender med et Univers Udenom med den rigtige videnskab.

Gennem en dramatisering og historiefortælling af na­turvidenskaben i øjenhøj­de med børnene vil vi åbne døren til en magisk verden af vi­den, opfindelser og forskning.

Børn har en grundlæggende evne til at undre sig, en evne som ofte tørrer ind og forstummer i løbet af opvæksten. Videnskab er i sine grundtræk en forundringsaktivitet, og det er vigtigt at fastholde nysgerrighed og forundring som en grundlæggende glæde i livets forskellige faser.

Med afsæt i formidling om naturvidenskab gennem en fiktionshistorie er det en ambition med videnskabsåret at videreføre den nedbrydning af barrierer mellem det at lære noget og det at have det sjovt. Og samtidig at videregive det budskab at videnskab er noget vi alle skal kunne forstå og have glæde af. Vi skal vedblive at være åbne og nysgerrige, og turde stille spørgsmål og have gåpåmod over for svære udfordringer.

  • FN's udnævnelse af 2022 til "International Year of Basic Science and Development".

Videnskabsår22 er i tråd med FN’s målsætning og idegrundlag og vil i samarbejde med IYBSSD være det nationale bidrag til FN’s udnævnelse af 2022 som videnskabsår. Med et fælles nationalt fokus på grundforskning og videnskabens betydning for at fremme en nødvendig samfundsomstilling og nå i mål med FN’s 17 verdensmål, har vi som målsætning at sætte Danmark som vidensnation i spil. Gennem formidlings-, kultur og erhvervsprojekter og vil vi styrke en bevægelse hen imod den fælles samtale og engagere den enkelte dansker i det fællesprojekt at nå i mål sammen.

FN

Videnskabsår22 bliver paraplyen, der binder det hele sammen, fra julekalenderen til Universet Udenom, FN’s verdensmål og alle de mange videnskabelige projekter, konferencer og museumsoplevelser, som vil være tilgængelige i året 2022.
  • En bevidsthed om nødvendigheden af at aktualisere videnskabens betydning for samfundet.

Vores tidsalder er præget af at menneskeheden og dermed også danskerne har fået adgang til en overflod af information, som aldrig set før. Samtidig er vores verden blevet kompleks, og indimellem kan det være svært at finde fodfæste for den enkelte. Fake news er blevet et begreb, som vi alle kan relatere til. Videnskabsår22 vil skabe en platform for medinddragelse, hvor åben debat mellem mange aktører er mulig, og hvor mange stemmer har en plads.  Vi ønsker at bidrage til et øget og målrettet fokus på videnskabens betydning, således at danskerne, både børn og voksne, på et oplyst grundlag bliver i stand til at forstå verden omkring os og fremme en følelse af og en indstilling til, at man kan være aktør frem for tilskuer. 

  • 100 året for Niels Bohr Institutet, - og 100 året for Danmarks første Nobelpris i fysik

Niels Bohr havde en særegen forståelse for videnskabens betydning og dens rolle for det moderne samfund. Videnskabsår22 vil med afsæt i Niels Bohrs kongstanke om fredelig sameksistens i en fælles verden være national bidragyder til FN’s udnævnelse af 2022 til et år i videnskabens tegn og dermed slutte ring omkring at FN i sit eget oplæg har Niels Bohr som begrundelse for deres udnævnelse.

Årene 2021 og 2022 er hundredeårene for henholdsvis etableringen af Niels Bohr Institutet, og året hvor Niels Bohr modtog Danmarks første Nobelpris i fysik. Udover at være en af danmarkshistoriens mest betydningsfulde videnskabsmænd, - en fremragende fysiker med afgørende betydning for den modernes fysiks udvikling, var Niels Bohr også en kulturpersonlighed og en inspirationskilde med en rækkevidde langt ud over fysikken. 

Grundforskning kan synes uforståelig og i udgangspunktet ikke målorienteret men kan vise sig at føre til enorme samfundsmæssige ændringer og mærkbare økonomiske resultater. Kvantemekanikken, som opstod i København i 1920’erne, har siden ført til en teknologisk revolution i form af computere, mobiltelefoner osv.

Videnskabsår22 vil gennem fejringen af Niels Bohr i samarbejde med Niels Bohr Institutet skabe opmærksomhed om og vække en nysgerrig interesse for videnskabens fascinerende verden.

Her er vores samarbejdspartnere

OBS! listen er ikke fuldendt

 

Links:

Aalborg Universitet
https://www.aau.dk

ATV – Akademiet for de Tekniske Videnskaber
https://www.atv.dk

Astra – det nationale naturfagscenter
https://astra.dk

BLOOM – festival om natur & videnskab
https://www.bloom.ooo

Brorfelde Observatoriet – Danmarks Naturvilde Opdagelsescenter
https://brorfelde.dk

Børne- og Undervisningsministeriet
https://www.uvm.dk

Carlsbergfonden
https://www.carlsbergfondet.dk/da

CBS – Copenhagen Business School
https://www.cbs.dk/en

Climate Planet Foundation – global digital university
https://climateplanetfoundation.org

Copenhagen Capacity – erhvervsdrivende fond
https://www.copcap.dk

CPH:DOX – documentarfilm festival
https://cphdox.dk/da/

Danmarks Biblioteksforening
https://www.db.dk/

Danmarks Fysik– og Kemilærerforening
https://fysik-kemi.dk

Danmarks Jernbanemuseeum
https://www.jernbanemuseet.dk/

Danmarks Tekniske Museum
https://tekniskmuseum.dk/

Danske Universiteter
https://dkuni.dk/

Det Kongelige Akademi

https://kglakademi.dk/arkitektur

Det Kongelige Teater
https://kglteater.dk

DI – Dansk Industri
https://www.danskindustri.dk/

DM – Dansk Magisterforening
https://dm.dk/

DR skole 
https://dr.dk

DTU
https://www.dtu.dk

Energimuseet
https://energimuseet.dk/

Engineer the Future
https://engineerthefuture.dk/

even production
https://even-production.dk/

Experimentarium
https://www.experimentarium.dk/

Fjord & Bælt
https://fjordbaelt.dk/

Folkeuniversitetetscenteret Skærum Mølle
https://skaerum.dk/

Folkeuniversitetet København
https://www.fukbh.dk

Folkeuniversitetet Aarhus
https://fuau.dk/aarhus/

FOSS
https://www.fossanalytics.com

Frederiksberg Museerne
https://frederiksbergmuseerne.dk/en/

Geocenteret Møns Klint
https://moensklint.dk/

Geoparken Odsherred
https://geoparkodsherred.dk/

Golden Days – festival
https://goldendays.dk/

Historiske Dage – festival
https://historiskedage.dk/

House of Science – Sønderborg
http://www.houseofscience.dk

IDA – ingeniørforeningen i Danmark
https://ida.dk

ITU – IT Universitetet i København
https://www.itu.dk/

IYBSSD2022 – International Year of Basic Science for Sustainable Development
https://www.iybssd2022.org/

Kattegatcentret
https://www.kattegatcentret.dk/

Kroppedal Museum
https://kroppedal.dk/

Københavns Universitet
https://www.ku.dk/

Kåre & Emil
https://www.youtube.com/channel/UC6497y5zaT2JqFaY5njLfjALex.dk
https://lex.dk

LIFE Fonden
https://life.dk

Limfjordsteateret
https://limfjordsteatret.dk/

Marstal Søfartsmuseum
https://www.marmus.dk

M/S – Museet for Søfart
https://mfs.dk/

Nationalmuseet
https://natmus.dk

Naturama
https://naturama.dk

Naturhistorisk Museum Aarhus
https://www.naturhistoriskmuseum.dk

Naturvidenskabernes Hus
https://www.nvhus.dk

Nobody
http://www.nobodycph.com

Odense Zoo
https://www.odensezoo.dk

Planetarium
https://planetarium.dk

Postnord – frimærker
https://www.postnord.dk/filateli/frimarkeprogram

RUC – Roskilde Universitet
https://ruc.dk

Science Museerne Aarhus Universitet
https://sciencemuseerne.dk

SDU – Syddansk Universitet
https://www.sdu.dk

SNU – Selskabet for Naturlærens Udbredelse
https://naturlæren.dk

Sigurd Barrett
https://sigurdbarrett.dk

SMK – Statens Museum for Kunst
https://www.smk.dk

Statens Naturhistoriske Museum
https://snm.ku.dk

Teateret GLiMT
https://glimt.info

Teknologipagten
https://www.teknologipagten.dk

Teknologisk Institut
https://www.teknologisk.dk

THIS – festival
https://thisaarhus.com

TV2
https://tv2.dk

Uddannelses- og Forskningsministeriet
https://ufm.dk

UNESCO Danmark
https://www.unesco.dk

UNF – Ungdommens Naturvidenskabelige Forening
https://unf.dk

Universe – naturvidenskabelige oplevelsespark
https://universe.dk

Videnskab.dk
https://videnskab.dk

ZOO København
https://www.zoo.dk

Ørsted – energiselskab
https://orsted.dk