Nat På Museet

Nat På Museet - 10 naturvidenskabelige ABC-erkendelser fra Undervisningsministeriets publikation: De 10 videoer frigives løbende igennem hele december 2021.

Dette er en af 10 små film (ml. 10-12 minutter) som formidler de 10 naturvidenskabelige erkendelser fra Undervisningsministeriets publikation: Naturvidenskabens ABC. De 10 videoer frigives løbende igennem hele december 2021.

Tanken er, at du skal kunne bruge filmene som et redskab til din undervisning. Du kan se filmene, når du arbejder med erkendelserne i Natur /Teknologi og/eller i forbindelse med et museumsbesøg.

Du kan stoppe filmen undervejs og tale om de begreber og billeder, der er klippet ind. Alle videoer afsluttes med 3 centrale nøglebegreber fra videoen, som er væsentlige for at forstå erkendelsen. Du kan finde mere undervisningsmateriale på www.Astra.dk

Videoerne er lavet i samarbejde med 10 naturvidenskabelige museer og oplevelsescentre i hele landet. De unge værter, Vera og Salam, besøger museet og er med til at åbne både museet og erkendelsen op for jer. Ideen med hver film er at formidle nogle centrale pointer fra den naturvidenskabelige erkendelse, som vi har knyttet til nogle genstande og udstillinger på det udvalgte museum/oplevelsescenter.

Målgruppen: Filmene er primært målrettet 11-12-årige børn på 5.-6. klassetrin. De centrale pointer fra den naturvidenskabelige erkendelse, tager udgangspunkt i væsentlige genstande fra lige netop dette museum/oplevelsescenter. Sekundært kan filmene bruges til de lidt ældre elever som repetition/ intro til en efterfølgende mere dybdegående undervisning om emnet/erkendelsen.

”Naturvidenskab er en måde at se verden på. En måde at arbejde med den på. Gennem historien har naturvidenskabens kvinder og mænd opdaget og beskrevet fantastiske skabninger og fænomener. Deres nysgerrighed og mod til at stille spørgsmål – deres lyst til at undersøge verden og finde sammenhænge, har været med til at udvikle den verden og det samfund, vi kender i dag. Vi undres, vi undersøger - og vi kommer frem til nogle erkendelser. Naturvidenskaben åbner op for en spændende og forunderlig viden om verden - en viden om en verden vi deler med hinanden og bygger videre på – sammen. ”

Du kan finde mere viden på museernes hjemmesider og disse internetsider målrettet lærere:

https://emu.dk/grundskole/naturvidenskabsstrategien/naturvidenskabens-abc/naturvidenskabens-abc-inspiration-til

https://naturvidenskabensabc.dk/